Aylık Demiryolu Arşivi: Temmuz 200814/07/2008 - TCDD Genel Demiryolu Kanunu Tasarısı

Genel Demiryolu Kanunu Tasarısı 14.07.200 8 1 / 38 G E N E L  D E MİR Y O L U K A N U N U  T A S A R I S IBİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; demiryolu hizmetlerinin rekabete... >> devamı

01/07/2008 - Gaziantep Raylı 1. Etap İnşaat İhalesi

Büyükşehir Belediyesi’nin hafif raylı sistemin inşaat işleri için düzenlediği ihaleyi Borege inşaat kazandı. İhalede en düşük teklifi 16 milyon YTL idi. Büyükşehir Belediyesi’nin hafif raylı sistemin inşaat işleri için... >> devamı

Benzer Demiryolu Haberleri

16 / 1,931