Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Voc-Test Merkezi Kurulması ProjesiAvrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) olan, VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı kapsamında yer almaktadır.

Proje ile Demiryolu Sektöründe, 15 Mesleğin Ulusal Meslek Standartları ile 17 Mesleğin Ulusal Yeterlilikleri Hazırlanarak,Sınav ve Belgelendirme Merkezinin Kurulması Sağlanacaktır.

Genel Hedef
İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak,
Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,
Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak

Özel Hedef
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için 11 öncelikli sektörde VOC-Test Merkezleri kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir.

PROJE SUNUSU

Deatylı bilgi için: http://raytest.org

Yorum Yaz

31 / 4,093