TMMOB Raporu – BURSA ULAŞIM ANA PLANI ’NIN GELDİĞİ NOKTA (ÖZEL HABER)TMMOB Raporu – BURSA ULAŞIM ANA PLANI ’NIN GELDİĞİ NOKTA (ÖZEL HABER)

BURSA KENT İÇİ VE YAKIN ÇEVRE ULAŞIM ANA PLANI” (BUAP) nın 25.08.2010 tarihinde Dr. Brenner firmasına ihale edilmesini, Bursa açısından olumlu bir fırsat olarak değerlendirmiştik.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Aralık 2010 tarihinde bilgilendirme ve görüşlerimizin alındığı toplantıda Dr. Brenner Bursa Ulaşım Planlamasının katılımcı ve şeffaf bir ortamda sürdürülmesi gerektiğini beyan etti.

18 Kasım 2011 tarihinde yeni bir toplantı düzenleneceği tarafımıza iletildiği halde, Dr. Brenner’ in ani rahatsızlığı nedeniyle toplantının ileri bir tarihe alındığı 2. Bir yazıyla duyuruldu.

Hiçbir ara toplantının yapılmadığı bu süreçte 25 Nisan 2012 tarihinde, yaklaşık 18 ay sonra bir araya gelme fırsatımız oldu. Son toplantıda da sunumu bol, ikramı bol ancak; görüş bildirme süresi olmayan bir manzara ile karşılaştık.

1992 yılında yapılan ve DLH genel müdürlüğünce onaylanan “ Bursa Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Etüdü” projeksiyon yılı 2012’dir. Bu etüde göre BHRS 4 aşamada 55 km olarak belirlenmişti.

BUAP şartnamesinde Bursa Hafif Raylı Sistem’in diğer aşamalarının ön proje çalışmaları da istenilmesine rağmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Plan bitmeden İstanbul Ulaşım A.Ş. ye yaptırdığı bir fizibilite ile önceki etüdde en çok yolcu talebi olan Altıparmak- Heykel hattında tramvay yapmaya karar vermiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan bir karar ile T1 hattının yapım işi “Burulaş” a verilmiştir. Burulaş tarafından da “BURSA T1 1.AŞAMA TRAMVAY HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ” 25.06.2012 tarihinde ihale edilmiştir.

T1 Tramvay Hattı Özellikleri

Hat Uzunluğu: 6.5 Km
Durak Sayısı: 16 adet.
Tek yön ring sistemi.
Maksimum boyuna eğim: % 8.2 (Standart Dışı)
Minimum yatay kurp yarıçapı: 25 m.
Minimum istasyon arası: 300 m. (Standart Dışı)
Eğimli durak sayısı: 5 adet

T1 TRAMVAY HATTINDA ;
Bursa için yapılmakta olan 1/100.000’lik İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI tamamlanmadan ulaşım ana planı, ULAŞIM ANA PLANI tamamlanmadan T1 TRAMVAY HATTI süreci başlatılmıştır.
BUAP (Bursa Ulaşım Ana Planı) bitmeden, T1 hattı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkmış olan T1 hattı ile ilgili planlama süreci devam etmekte olup, anıtlar kurulu onayı beklenmektedir. İmar planı süreci tamamlanmadan T1 Tramvay hattının 25 Haziran 2012 tarihinde yapım ihalesi yapılacaktır.
T1 hattı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000 planları aynı anda çıkartılarak planlama ilkelerine aykırı hareket edilmiştir.

T1 tramvay hattı, BUAP’ın sonucu olmayıp, meclis kararı alınarak ulaşım ana planına veri olarak girilmiştir.
T1 tramvay hattı planlama süreci, ciddi hukuki yanlışlıkları içermektedir.

2012 projeksiyonunda, saatte tek yönde yolcu talebi 16.200 olan stadyum caddesi – altıparmak – heykel – gökdere – aşaması ise delme tünel olarak planlanmıştı.

Bu etüdten sonra Bursa’da 2010 yılında Bursa Ulaşım Ana Planı ihale edilmiştir. Bu plan çalışmalarında da yolculuk talebi bu güzergahta tek yönde 17.590 yolcu/saat olarak belirlenmiştir.
Hafif Raylı Sistemi’nin ana güzergah olması gereken bu hatta, yolcu talebinin besleme hattı olarak düşünülmesi gereken tramvay hatlarıyla taşınması mümkün değildir.

İstanbul Ulaşım A.Ş’ nin T1 Tramvay hattı ile ilgili yaptığı “ T1 TRAMVAY HATTI UYGULAMA PROJE RAPORU” ile BUAP ( Bursa Ulaşım Ana Planı) ulaşım model sonuçları yolculuk talepleri ve güzergahları başta olmak üzere ciddi farklılıklar içermektedir.
İstanbul Ulaşım A.Ş. Gerçekleşmesi mümkün olmayan 1.5 dk da 2 dizi halinde sefer sayısı öngörüsünde bulunurken, BUAP 6 dk da 2 dizi öngörmüştür.

Aynı raporda nüfus artışı yıllık % 1.5 (BUAP’ta % 3.4)
Hareketlilik katsayısı: 1 (BUAP’ta 1.43)
Minimum sefer aralığı 2 dk. (BUAP’ta 6 dk.)

Büyükşehir Belediyemizin bu güzergahta çalıştırmayı düşündüğü İpekböceği Tramvayı tek araç olup, her iki öngörüye de uygun düşmemektedir.
Bursa Ulaşım Ana Planı’da tramvay hattının öncelikle Yalova yolunda yapılmasını önermekte, T1 hattının ilk aşamada yalnız başına yapılmasını öngörmemektedir. DLH da aynı öngörüde bulunmaktadır.

T1 Tramvay Hattı ön koşul olarak ulaşım ana planına girdiğinden tüm modellemeler buna göre yapılmış ve modellemesi yapılan diğer ulaşım senaryoları maalesef gündeme dahi getirilememiştir.

Mevcut T1 güzergahının topoğrafyası tramvay işletmesine uygun olmadığından dolayı, gerek işletme gideri, gerekse yolculuk konforu ve emniyeti açısından ciddi riskler içermektedir

DLH Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kent içi raylı toplu taşım kriterlerinde tramvay sistemlerinde en büyük boyuna eğim % 6 olarak belirlenmiştir. T1 hattı güzergahında mevcut yol kotları ve arazi yapısından dolayı % 8.2 civarındaki eğimler bulunmaktadır. Bu eğimler araç kullanım kapasitesinin 1/4 oranında eksilmesine, eğimli istasyonlar oluşmasına, işletme hızı ve maliyetini olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

Uygulama proje raporunda bu güzergahta 2013 yılında günde 304 bin yolcu talebi öngörülmekte ve bu yolcu talebi de bu güzergahtan olmayıp, tüm Bursa’nın her noktasından gelen yolcuları kapsamaktadır.
T1 tramvay hattı da dar bir bölgede özellikle taksi-dolmuşların taşıdığı yolcuların dışındaki kitleyi ilgilendirmeyecektir.

T1 Tramvay Hattı dar bir bölgeyi kapsamakta ve bu güzergahta taşıyacağı maksimum yolcu sayısı da günlük 34 bin dir.
T1 Tramvay Hattının, BHRS ve diğer toplu taşıma türleriyle herhangi bir entegrasyonu bulunmamaktadır. T1 hattına kentin muhtelif yerlerinden gelecek yolcuların, bu güzergaha olacak taleplerinin ne kadarını deplase edeceği belirsizdir.

T1 Tramvay Hattının bugünkü projesiyle taksi-dolmuşların dışındaki hiçbir ulaşım türünü kaldırmaya ve Atatürk Caddesini yayalaştırma konusuna olumlu hiçbir etkisi olmayacaktır.
Gerek otobüs hatları gerekse özel ulaşım araç trafiği aynen devam edecektir

İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından hazırlanan Bursa T1 Raylı Sistem Hattı Uygulama Proje Raporu’nun 26. sayfa 1.4. Yolculuk Talep Tahminleri başlığı altında aynen şu ifade bulunmaktadır:
“Hattın boyunun kısa oluşu, hattı başka hatlara besleyici ve dağıtıcı özellikte kılmaktadır.”

“Bu hat geçtiği güzergah üzerinde dolmuş trafiğinin yerini alması ve otomobil trafiğini azaltmayı hedeflemektedir.”
Buradan da anlaşılacağı üzere T1 Tramvay Hattı ana ulaşım aracı olmayıp, otobüs sayısında hiçbir eksiltmeye gidilmemektedir.
İstanbul Ulaşım A.Ş raporunda 2023 yılından sonrası için hiçbir öngörüde bulunmamış ve durum sabitleştirilmiştir.

T1 Tramvay hattından dolayı karma trafikte güvenlik tehlikesi yaşanacak ve tramvay öncelikli sinyalizasyon sisteminden dolayı da trafik akışında ve diğer toplu taşım türlerinde ciddi yavaşlamalar söz konusu olacaktır.
T1 hattından dolayı başta Gazcılar Caddesi girişi olmak üzere, kavşak kesişmelerindeki trafik sirkülasyonunda ciddi sıkıntılar meydana gelecektir.

T1 Tramvay Hattında bazı istasyon aralıklarının düşük olması nedeniyle işletme senaryolarının uygulanmasının ve kapasite kullanımının mümkün olmayacağını düşünmekteyiz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 28.01.2012 tarihli Basın Bülteninde “İlk kazmayı Mayıs ayında vuracağız, yıl sonunda ipekböceği yollarda olacak”
“Önümüzdeki ay 6 km’lik şehir merkezindeki hattın ihalesini yapacağız. İlk kazmayı kısa sürede vurup Ağustos- Eylül gibi inşaatı tamamlamayı planlıyoruz. En geç yılsonunda ipekböceği Bursa raylarında olacak. 14 vagonla günde 34 bin kişiyi taşımayı planlıyoruz”

Sonuç; İMO Bursa Şubesi olarak yukarıda özetlemeye çalıştığımız T1 hattı projesinin yapılmasının geri dönülemez bir yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bursa’da yaşayan bizler yıllardır hayalini kurduğumuz ve yaya bölgesi olması zorunlu dediğimiz yolların bu şekilde işgal edilmesinden üzüntü duymakta ve ulaşım ana planı çalışmalarının dayatmalarla sulandırılmadan tamamlanarak uygulanmasından yanayız.

YANDAKİ EKTEN POWERPOINT DOSYASI HALİNDE DE ULAŞABİLİRSİNİZ      Bursa Ulaşım Ana Planı Basın Toplantısı

 

 

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

49 / 2,541