Yenişehir – Osmaneli Hızlı Tren Hattı Proje Hizmetleri Teknik Ayrıntıları (ÖZEL HABER)Yenişehir – Osmaneli Hızlı Tren hattı için 4 aşamalı çalışma programı:

1. asama: Veri toplama, değerlendirme ve koridorun tespiti (mevcut projelerin değerlendirilmesi raporunun hazırlanması, koridor arastırmasına yönelik ön raporun hazırlanması, mevcut haritaların değerlendirilmesi raporu)

2. asama: Güzergah arastırması (ÇED basvuru dosyasının hazırlanması, güzergah arastırması sonuçlarını ve seçilmis güzergaha iliskin bilgileri içeren ön raporun hazırlanması)

3. asama: Avan ve uygulama projeleri (avan proje kapsamında saha etütlerinin yapılması, avan projelerin ve ilgili hesapların hazırlanması, ÇED raporunun hazırlanması, uygulama projesi kapsamında saha etütlerinin yapılması, uygulama projelerinin ve ilgili hesapların hazırlanması, yapımihalesi dokümanının hazırlanması)

4. asama:Yapım işlerine ilişkin teknik sartnamelerin hazırlanması

Proje; “Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Çift Hatlı Yüksek Hızlı Demiryolu Proje” bünyesinde Yenisehir ve Osmaneli yerlesimleri arasında kalan 50 km’lik kesimin saha etüdü ve tasarımhizmetlerini kapsamaktadır. Proje için tasarım hızı 250 km/s, dingil basıncı 22,5t (sanat yapıları için 25t), maksimum boyuna eğim %0,16, maksimum kurb yarıçapı 3500 m olarak kabul edilmistir. Proje alanın jeodezik sartları itibariyle güzergah üzerinde tünel, viyadük ve köprü gibi sanat yapıları çok sayıda bulunmaktadır.

Kaynak : opb-tr.com/dosyalar/raylisistem-15.pdf

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

21 / 1,914