İhale İlanı : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğüne Tahsisli Olan DMU 15000 ve DM 30000 Tipi Ünitelerde Bulunan APU Cihazları İçin 4 Adet Yedek APU Cihazı Temin Edilmesi İşiİHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 19/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 31/10/2012 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 250,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/148352
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

İHALE İLANI

TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ OLAN DMU 15000 VE DM 30000 TİPİ ÜNİTELERDE BULUNAN APU CİHAZLARI İÇİN 4 ADET YEDEK APU CİHAZI TEMİN EDİLMESİ İŞİ.

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/148352

1- İdarenin:

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. www.malzeme.tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğüne Tahsisli Olan DMU 15000 ve DM 30000 Tipi Ünitelerde Bulunan APU Cihazları İçin 4 Adet Yedek APU Cihazı Temin Edilmesi İşi.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31.10.2012 Çarşamba Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Benzer Demiryolu Haberleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 / 2,378