Ankaray ve Ankara Metrosu İşletmeleri Trenleri İçin Cer Motor Kömürü Alım İhalesi sonuçlandı2012/135320 ihale nolu Ankaray Ve Ankara Metrosu İşletmeleri Trenleri İçin Cer Motor Kömürü Alım İhalesi sonuçlandı. Yaklaşık Maliyeti  65.645,00 TRY olan ihaleyi 46.550,00 TRY teklifi ile MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ kazandı.

SONUÇ İLANI
ANKARAY VE ANKARA METROSU İŞLETMELERİ TRENLERİ İÇİN CER MOTOR KÖMÜRÜ
Ego Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

İhale kayıt numarası : 2012/135320
1) İhalenin
a) Tarihi : 10.10.2012
b) Türü : Mal alımı
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 65.645,00 TRY
2) İhale konusu malın
a) Adı : ANKARAY VE ANKARA METROSU İŞLETMELERİ TRENLERİ İÇİN CER MOTOR KÖMÜRÜ
b) Teslim yerleri : Ankara Metrosu İşletmesi Macunköy Ambarı ve Ankaray İşletmesi Söğütözü Ambarı
c) Teslim tarihi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapabilir ancak malın tamamını ihale dokümanına uygun olarak 60(Altmış) takvim günü içinde İdareye teslim edecektir.
3) Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 1
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı : 0
c) Toplam Teklif Sayısı : 1
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1
e) Yerli malı teklif eden istekli
lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır
4) Sözleşmenin
a) Tarihi : 12.12.2012
b) Bedeli : 46.550,00 TRY
c) Süresi : 13.12.2012 – 10.02.2013
d) Yüklenicisi : MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ego

Kaynak : Rayihale

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

16 / 1,966