Bursa İMO Şubesi yeni Bursa tramvay hattı için yargıya ek itirazda bulunduBursa İMO Şubesi yeni Bursa tramvay hattı için yargıya ek itirazda bulundu

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda çift koldan dava edilirken, ayrıca çifte yeni gelişmeyle bu kez çifte şoka uğradı.

Yapımına devam edilen yeni tramvay hattını dava eden İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, idari yargı kurumuna ek itirazda bulundu.
Uygulamanın kısmen Kentsel ve Doğal SİT kapsamlarında yer aldığı, kurumlar nezdinde kararların tamamlanmadığı ve aykırılıkların devamı gerekçeleriyle açılan davada, yürütme durdurma kararı çıkmıştı.
Büyükşehir Belediyesi, aleyhteki kararın projenin yapımını etkilemediğini açıklamıştı, ancak İMO böyle düşünmüyor.
Dava edilen yerel yönetim kurumunun savunması dikkate alınarak, 1. İdare Mahkemesi’ne bazı düşünce ve bilgilerin ayrıca iletilmesi sağlandı.
Dolayısıyla…
Mesaj iletildi:
“Proje durdurulmalı!”
İlgili imar planı değişiklikleri hakkında, “ÇED raporunun hazırlanması gerekmektedir; ancak söz konusu plan değişikliklerine ilişkin ÇED raporu hazırlanmadığı/bulunmadığı tespit edilmiştir.” deniliyor.
SİT kapsamına ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün kararlarının bulunmadığı vurgulanıyor.
Ayrıca…
Büyükşehir Belediyesi’nin, projeyi Ulaşım Master Planı’na dayandırmasına rağmen, böyle bir yürürlüğün bulunmadığı da belirtiliyor.
Projeyi yürüten Bursa Ulaşım A.Ş.’ye (BURULAŞ) ulaşım hizmetlerinin devri de tartışmaya açılıyor. İtirazda, “İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli onay alınması gerekirken bu onay da alınmayarak yasaya aykırı işlemler zincirine bir yenisi eklenmiştir.” ifadesi kullanılıyor.
Bu arada…
Büyükşehir Belediyesi’yle ihtilaf ve sert açıklamalarıyla gündeme gelen Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası, hukuki bir sonuç elde etti.
Toplu ulaşım hizmetlerinin BURULAŞ’a dev-redilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin dava edildiği idari yargı sürecinden, yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Beklentiler tam anlamıyla gerçekleşmedi, ancak toplu taşıma, analiz, araç tip ve sayıları ile saat tarifelerinin belirlenmesi hizmetlerinin BURULAŞ’a devredilmesine yönelik kısımlarının uygulanması halinde, telafisi güç ve imkânsız sonuçların doğabileceği sonucuyla sadece bu esaslara yargı freni oluştu.
Dün…
AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın da, yerel yönetim kurumu ile özel sektör arasındaki ihtilaf için devreye girdi. Tarafların katılımıyla AK Parti İl Başkanlığı’nda toplantı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fahreddin Yıldırım ve BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy ile Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanvekili ve işletmeci kuruluşu BURTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Umur’la beraber, siyasi irade nezdinde değerlendirme süreci başlatıldı.

Serkan İNCEOĞLU

tramvay

Kaynak : www.bursahakimiyet.com.tr

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

15 / 2,224