İhale İlanı : 16 Kalem Muhtelif Tip Rulman Alımı İşi (TÜLOMSAŞ)TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALENİN KONUSU 16 Kalem Muhtelif Tip Rulman Alımı İşi

TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00
ç) Faks numarası : +90 222 225 72 72
d) Elektronik posta adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: Belgin DOĞRU KALANLAR

Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: RULMAN
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: 16 kalem çeşitli tip rulman
ç) Teslim edileceği yer:

Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR

d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. a) İhale kayıt numarası: 2012/192716
b) İhale usulü: Açık İhale
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 23.Ocak. 2013
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.00

tulomsas

İDARİ ŞARTNAME İNG. TÜRK.

T.Ş. 230059 İNG.TÜR.

TİP SÖZLEŞME İNG. TÜRK.

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

 

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

16 / 1,991