İhale İlanı : 4 Kalem Muhtelif Lastikli Lokomotif Malzemesi Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)İHALENİN KONUSU 4 Kalem Muhtelif Lastikli Lokomotif Malzemesi Alınacaktır
İŞ YERİ LOKOMOTİF FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI 85.02/122365
İHALE TARİHİ VE SAATİ 17.01.2013 Saat : 14.00
İLAN TARİHİ 27.12.2012
İHALE USULÜ Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /BANKA HESAP NO:50,- TL /VAKIFBANK ESK. ŞB. – TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
İHALE SORUMLUSU Yaşar UZUNÇAM
İHALE İLGİLİSİ Asuman KARAGÖZ
TELEFON VE FAKS NO 0-222- 224 00 00 (4435-4436)Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.tr
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)
I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) – 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar UZUNÇAM – Şef
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Lokomotif Muhtelif Lastik Malzemeleri
b) KİK kayıt no : 2012/194704
c) Miktarı ve türü : 4 Kalem (2000 adet esnek perno, 300 adet çelikli lastik
takoz,150 adet cer motor körüğü komple,120 adet cer motor hava kanalı)
d) Teslim edileceği yer : TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı
e) Diğer bilgiler : 260.004 no’lu T. Şartname ve eki T. Resimler
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 17.01.2013
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

tulomsas

Teknik Sartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

15 / 1,977