İhale İlanı : IRR Vagonları İçin İç ve Dış Helisel Yay ve Helisel Yay Grubu Alımı İşi (TÜVASAŞ )

İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
IRR Vagonları İçin İç ve Dış Helisel Yay ve Helisel Yay Grubu Alımı İşi
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20120977
İhale Kayıt numarası: 2012/191203
1-İdarenin
a) Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 123 Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 0 264 2751660 – 0 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 8 Kalem, Toplam: 160 Adet.
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş olarak) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir.
c) Teslim Tarihi: İhale konusu ürünlerin tamamı; Yerli istekliler için sözleşmeyi müteakip 150 gün,
Yabancı istekliler için akreditifin açılmasına müteakip 150 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 28.12.2012 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü

İdari Sartname

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer haberler:

Yorum Yaz

114 / 1,606