İhale İlanı : IRR Vagonları İçin İç ve Dış Helisel Yay ve Helisel Yay Grubu Alımı İşi (TÜVASAŞ )İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
IRR Vagonları İçin İç ve Dış Helisel Yay ve Helisel Yay Grubu Alımı İşi
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20120977
İhale Kayıt numarası: 2012/191203
1-İdarenin
a) Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 123 Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 0 264 2751660 – 0 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 8 Kalem, Toplam: 160 Adet.
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş olarak) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir.
c) Teslim Tarihi: İhale konusu ürünlerin tamamı; Yerli istekliler için sözleşmeyi müteakip 150 gün,
Yabancı istekliler için akreditifin açılmasına müteakip 150 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 28.12.2012 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü

İdari Sartname

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

14 / 2,239