Tarihte Bugün : 22 Aralık 2003 Yük taşımasında blok tren uygulamasına geçildiTarihte Bugün

22 Aralık 1885 Osmanlı Devleti ile Baron Hirsch arasında mukavele yapılarak taraflar arasında bütün ihtilaflar donduruldu ve Rumeli demiryolu işletmesinin hakları Hirsch’e verildi. Devletin hissesine düşecek pay karşılığı Hirsch’ten para istikraz edilmesine karar verildi.
22 Aralık 1934 Demiryollar ile Beynelmilel Eşya Yolcu Nakliyatına dair olan C.I.M, C.I.V. mukavele-lerinin 23 teşrinisani 1933’de Roma’da Kabul Olu¬nan Yeni Metinlerin Tasdiki hakkında 2641 sayılı ka-nun.
22 Aralık 2003 Yük taşımasında blok tren uygulamasına geçildi.

demiryolu-yuk-300x195

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

14 / 1,739