TCDD Ankara-Eskişehir Hat Kesimi nde Kullanılmak Üzere 4000 m. 10x4x1.2 mm fyk kablo alım ihalesi sonuçlandı2012/121028 ihale nolu TCDD Ankara-Eskişehir Hat Kesimi nde Kullanılmak Üzere 4000 m. 10x4x1.2 mm fyk kablo alım ihalesi sonuçlandı. Yaklaşık Maliyeti 127.800,00 TRY olan ihaleyi 117.960,00 TRY teklifi ile OSMAN KARAGÖZ kazandı.

SONUÇ İLANI
KABLO SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2012/121028
1) İhalenin
a) Tarihi : 25.09.2012
b) Türü : Mal alımı
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 127.800,00 TRY
2) İhale konusu malın
a) Adı : ANKARA-ESKİŞEHİR HAT KESİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4000 METRE 10X4X1.2MM YFK KABLO ALIMI
b) Teslim yerleri : Ankara-Eskişehir Gar Sahası Malzeme Müdürlüğü deposunda gösterilen yere uygun şekilde istifleyerek teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Firma, sözleşme imza tarihinden sonra 90 (doksan) takvim günü içerisinde kablo makaralarını, kabul esnasında bildirilecek olan miktarda teslim edecektir.
3) Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 1
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı : 0
c) Toplam Teklif Sayısı : 1
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1
e) Yerli malı teklif eden istekli
lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır
4) Sözleşmenin
a) Tarihi : 22.10.2012
b) Bedeli : 117.960,00 TRY
c) Süresi : 22.10.2012 – 25.12.2012
d) Yüklenicisi : OSMAN KARAGÖZ
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : Rayihale

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

14 / 2,260