TÜLOMSAŞ Küresel ŞirketTÜLOMSAŞ Küresel Şirket

Eskişehir’ de, örnek teşkil edecek küçümsenmeyecek Kurum/kuruluşlar ve kişi/kişiler var. Onlar, Eskişehir’in, yüz akıdır. Bu kesimlerde, verimlilik, kalite, eğitim ve rekabet hep önceliklidir. Bu işletmelere göre de verimlilik, performans ve kalkınmanın, itici gücüdür. Ancak arzu edilen verimlilik, çağdaş ve akılcı bir ekiple orantılıdır.
Öte yandan insan, sosyal bir varlıktır. O nedenle de birlikte ve ekip olarak çalışma zorunluluğu vardır. Ancak Kurum/kuruluşlarda çalışan insanların, farklı bir biyolojik yapıya ve farklı düşünce yapısında olduğu için, çalışan insanların farklı dünyalarda olduğunu kabul etmeliyiz. Bu nedenle işletmelerdeki, kişi sayısı, ne kadar fazla ise karşılaşacağımız sorun ve problemlerin de o kadar fazla olmasını, doğal karşılamak gerekir.

Ayrıca her kurum/kuruluşun, amacı ve hedefi vardır. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşesi ise kurum/kuruluşların, mutlu çalışanlara sahip olması ile mümkündür. Çünkü bir işletmede çalışanın mutluluğu, o işletmenin performans ve başarısını birebir etkilemektedir.

Bu gerçekleri yaşamda tutan, Eskişehir’de, kurum/kuruluşlarımız var. Çarşamba günü ziyaret ettiğimiz, TÜLOMSAŞ bu kuruluşlarımızdan biridir. Her ziyaretimizde, çok yönlü ve değişik yöntem ve stratejilere tanık oluyoruz. Alınan her karar, hedef ve strateji, her türlü olumsuzluğa rağmen, fedakârlık, sabır ve kararlılıkla uygulanmaktadır.
TÜLOMSAŞ, Genel Müdür Sayın Hayri AVCI’ nın, göreve gelmesi ile kurum yeniden yapılandırıldı. Onun rehberliğinde, kurumda çalışan herkes taşın altına elini koydu ve ağırlığınca sorumluluk üstlendi. TÜLOMSAŞ’ da eğitim, personel, pazarlama trendi, ürün geliştirme ve uzmanlık ile imalat, kapasite, özellikle de KONOW-HOW” paylaşımı, istenen seviye ve standartlara ulaştı.

TÜLOMSAŞ’ da, verim, kalite ve üretimi artırmak için, ciddi çalışmalar yapıldı. Çalışanlar, sürekli motive edildi. Çalışmalara, hizmet bilinci aşılandı. Sorunlar karşısında, düşünmelerine ve karar vermelerine zaman tanındı. Sürekli de rehberlik yapıldı ve gerektiğinde yardımcı olundu. Güçlü ve başarılı yanları, sürekli takdir edildi. Çalışanlara dengeli ve adil davranıldı. Personel, her zaman “Sorunun değil, çözümün bir parçası oldu.
TÜLOMSAŞ’ da, üretim çalışmaları arasında yürütülen iç ve dış ticaret, pazarlama-satış, muhasebe, finans, lojistik, mali yatırım gibi işler, imalatın ayrılmaz parçasını teşkil eder. Diğer taraftan imalat işinde, en önemli işlerden biri tasarım işlemidir. O nedenle de hedef sürekli yeniliktir.

TÜLOMSAŞ’ da, hedef, Lokomotif, motor ve metro araçları imalatında, mevcut teknolojiyi, ileri teknolojik seviyeye getirerek, verimli, karlı ve rekabetçi bir kuruluş olmaktır. Alanında, Ortadoğu ve Balkanların uzman kuruluşu ve bir dünya markası olurken, Eskişehir’i de, raylı sitemler araç ve gereçleri üstü haline getirmektir.
TÜLOMSAŞ, kaynak AR-GE’ sinden sonra, robot kaynak makinelerine sahip bir kuruluş haline geldi. Bu sayede, ciddi zaman tasarrufu sağlandı. Çünkü kaynak robot, metrelerce uzunlukta dikişleri, temiz ve nerdeyse akıntısız bir şekilde kaynak yapmaktadır, bunu tecrübeli bir kaynakçı dahi başaramaz. Robotlar sayesinde, kaynak özenle yapılmakta, yüksek kalitede, verim elde edilmektedir.

TÜLOMSAŞ, son yıllarda, hızlı bir değişim ve yapılanma süreci yaşamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda, kimliğini başarıyla temsil ediyor. Özellikle de ERP( Kurumsal Kaynak Planlaması) ile birlikte, maliyetlerde ve bakım masraflarında azalma, müşteri hizmet seviyesinde ve işgücü veriminde artış oldu. Üretim planlaması ve kaynak yönetimi, örnek teşkil edecek niteliktedir.

TÜLOMSAŞ, hak ettiği kalite yönetim sisteminin şartlarına uyar, Sistemin etkinliğini ve süreçleri, sürekli iyileştirir. Verilere dayalı kararlar alarak çalışır, yenilikçi yaklaşımları teşvik eder ve destekler, özelliklede çevreyi koruma bilinci içinde, kalite ve teknolojide önderlik yapar, yan sanayi ile bütünleşmek için sürekli stratejiler belirler. Bu hedefleri sayesinde, müşteri memnuniyetini sağladı ve müşteriler tarafından devamlı tercih edilen endüstri kuruluşu haline geldi.

TÜLOMSAŞ, artık küresel bir ŞİRKETTİR. O nedenle de dünya genelini dikkate alan, bir imalat, lojistik, pazarlama, ürün ve AR-GE planı içeren küresel bir strateji hedef alınmıştır. Ayrıca küresel planlarıyla, ulusal ve yerel duyarlılıklar arasında, denge kurmak için de ciddi bir çalışma içindir. O nedenle de hedef ve stratejiler, kurumda sürekli kaliteyi iyileştirmeye yöneliktir. Bunu sağlamak içinde, çalışanlar, diğer işletmelere örnek teşkil edecek, sorumluluk üstleniyor, risk alıyor ve fedakârlık yapıyor.
Genel Müdür Sayın Hayri Avcı ve ekibini kutluyoruz.

tülomsas

Kaynak : www.istikbalgazetesi.com

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

24 / 2,383