Türkiyenin Kalkınmasında BALO Projesi nin RolüTürkiyenin Kalkınmasında BALO Projesi nin Rolü

TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi yüksek gelir ligine çıkaracak on öncelikli adımın beşincisinin Büyük Anadolu Lojistik Projesi ve Londra – İslamabad Treni projesi olduğunu belirtti.

TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu 22.12.2012 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşen ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuk olduğu, DEİK 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda Türkiye’nin orta gelir ligine çıkmasının 50 yıl sürdüğünü belirterek, “Şimdi yüksek gelir ligine çıkmayı hedefliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu bu hedef için 10 öncelikli adım belirlediklerini açıkladı.

İstanbul’da gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’na DEİK ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın yanı sıra; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AB Bakanı Egemen Bağış, DEİK üyeleri ve çok sayıda işadamı katıldı.

10 Öncelikli Adım

Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada, “Dünyanın bugünkünden çok farklı bir geleceğe doğru ilerlediği yarınlardaysa, yerimizin nerede olacağı yine bizlere bağlı” dedi. Türkiye’nin artık yüksek gelir ligine çıkma hedefinde olduğunu vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bunu başarmak için, gelecek 10 yıl, geçtiğimiz 10 yıldan daha fazla çalışmak zorundayız” ifadesini kullandı. DEİK ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun belirlediği 10 öncelik adım aşağıdaki gibidir:

İlk olarak, 50 bin olan ihracatçı sayısının, 2023 yılına kadar 70 bine çıkarılmasına katkı sağlanacak. Bu çerçevede “KOBİ İhracat Okulu” projesinin hayata geçirildiğini ve Türkiye genelinde bugüne kadar hiç ihracat yapmamış 5 bin KOBİ’ye ihracat yapmalarına yönelik eğitimler verileceği belirtildi.

İkinci olarak, Makine, Tekstil, Tarım, Elektrik – Elektronik, İnşaat Malzemeleri olmak üzere beş kritik sektörde, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri hazırlanacak.

Üçüncü olarak, Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının artırılması, Latin Amerika, Afrika, Hindistan ve Çin başta olmak üzere hedef ve öncelikli ülkelere yönelik analitik projeler hazırlanması, yenilikçi kümelenmeleriyle yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve “geleceğin ihracat sektörlerinin” belirlenmesi gibi kritik öneme sahip konularda stratejiler belirlenecek.

Dördüncü olarak, yeni kurulan “Küresel Enerji İş Konseyi” ile Enerji Sektörünün dışarıdaki gücü olunacağı belirtildi. Hedefin 2023 yılında 125 bin megawat’lık kurulu güce sahip olmak olduğu ve bunun için gerekli yabancı yatırımların Türkiye’ye çekilebilmesi için, Enerji Bakanlığımızın koordinasyonunda yurtdışında Enerji Takımları projesinin gerçekleştirileceği aktarıldı.

Beşinci adımda, yeni kurulan Uluslararası Lojistik İş Konseyi ile Türkiye’nin lojistik rekabetçiliği arttırılacak. TOBB’un öncülüğünde başlatılan BALO Büyük Anadolu Lojistik Projesi ve Londra-İslamabad treni projeleriyle bu alandaki sıkıntıların çözümüne katkı sağlanacak.

2023 yılında yurtdışında 100 milyar dolar yatırıma sahip bir ülke olmayı hedeflendiği için altıncı adım ise, bir başka yeni konsey olan Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ile lider Türk şirketlerini ortaya çıkarmak. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte çalışılarak; hangi alanlarda yatırım ve şirket satın alımı yapıldığı takdirde daha başarılı olunacağı incelenecek.

Yedinci adım, uluslararası müteahhitliğin gelişmesi için teknik müşavirlik sektörünü geliştirmek yönünde. Bu alanın hükümetimizce teşvik kapsamına alınmış olması, şirketlerimize büyük moral vermiştir. Sayın Hisarcıklıoğlu, “Bu iradeyle inşallah, 2023 yılında yıllık 100 milyar dolar müteahhitlik hizmeti üstlenme hedefini aşacağız” diyerek müşavirlik sektörüne verdiği önemi belirtmiştir.

Sekizinci adım, Türk Diasporasının güçlendirilmesi olacak. Yeni projeler üzerinde çalışıldığı söylenmiş ve 2023 yılında, sayısı dünya genelinde 10 milyona yaklaşacak Türk diasporasının girişimci gücünün 100 milyar dolarlık bir güç olmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Dokuzuncu adım olarak, hizmetlerde “Mükemmeliyet Merkezi” olmak hedeflenmektedir. Sayın Hisarcıklıoğlu bu hedefi “Turizm, Sağlık, Eğitim, Film, Bilişim alanlarında dünya ihracat devi olmak istiyoruz. Şu an ülkemiz net hizmet ihracatçısı, 20 milyar dolara yaklaşan döviz gelirimiz var. Bunun İnşallah 2023’te 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.” Şeklinde ifade etmiştir.

Son adımı da, “Nitelikli yabancı yatırım çekmek amacıyla, Kalkınma Bakanlığı ile imzaladığımız Kalkınma Ajansları işbirliğini, Ekonomi Bakanlığımız ve Yatırım ajansımızla koordineli olarak, hayata geçirmeyi planlıyoruz.” şeklinde belirterek, Türkiye’nin yüksek gelir seviyesine çıkabilmesi için gerekli önceliklerin tamamını anlatmış bulunmaktadır.

balo

Kaynak : www.balo.tc

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

17 / 1,996