Bursa Milletvekili Demiröz Bursa raylı sistemi vagon alımı için soru önergesi verdiBursa Milletvekili Demiröz Bursa raylı sistemi vagon alımı için soru önergesi verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;

01 Kasım 2011 tarih ve 28102 mükerrer sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında 55 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 15.
Maddesi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak
metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerin incelenmesi veya
incelettirilmesi ve onaylanması, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına
uygun standartlaşması ve bunlarla ilgili birim fiyatların belirlenmesi hükmünü kapsar.

Bu çerçevede:
1. Bursa Hafif Raylı Sistem için Hollanda Rotterdam kentinden ikinci el olarak satın
alınan 30 yıllık araçlara bakanlığınız onay vermiş midir?
2. Ülkemizin başka hangi kentlerinde daha önce ve bugün bu tür ikinci el araç alımı
yapılmıştır/yapılmakta mıdır? Maliyetleri ne kadardır?
3. Kentiçi raylı sistem ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanması yönünde çalışmalar
yapılmakta mıdır?
4. Kenti ilgilendiren bu tür büyük projelerde, kent paydaşlarının ve meslek odalarının
görüşleri alınmış mıdır? Alınmışsa ilgililerin görüşleri nedir?
5. Marka kent olma hedefindeki ve Gayri Safi Milli Hasılaya en büyük katkıyı veren illerin
içerisinde yer alan Bursa’mıza Avrupa ülkelerinde, ekonomik ömrünü tamamlamış 30
yıllık “Hurda” niteliğindeki ikinci el vagonların alınmasını uygun buluyor musunuz?
Bursa bunu hakediyor mu?
6. Ayrıca ikinci el alınan bu vagonların ekonomik ömürlerini, işletme masraflarını,
güncelleme ve bakım masrafları ile sonunda elden çıkarma masrafları
hesaplandığında yenisi ile veya yurtiçi üretilen vagonlarla kıyaslamaları yapılmış
mıdır?
7. Yapılmış ise nasıl bir kar/zarar tablosu çıkmıştır?
8. İthal alımlar ile yerli üretimin önünün kesileceğini ve yurtiçi kendi üreticilerimiz için
olumsuz örnek oluşturacağını düşünmüyor musunuz?

9. Bursa hafif raylı sistem için üç farklı marka aracın kullanılıyor olması; farklılıklar
nedeni ile her bir marka için ayrı işletme, yedek parça, servis ve bakım zorlukları ile
sistemin karmaşık bir hal almasına, ayrıca işletme ve bakım maliyetleri açısından da
daha yüksek bir maliyete neden olmayacak mıdır?
10. Bursa’da ve ülkemizde bu tür büyük projeler için yurt dışından ikinci el araç alımları
yapılarak bir müddet sonra Bursa’mızın ve ülkemizin “araç hurdalığı”na dönüşüceğini
düşünmüyor musunuz?
11. İhtiyaç duyulan araçların yeni ve yerli üretim olarak tedarik edilmemesinin gerekçesi
nedir?

İlhan DEMİRÖZ
Bursa Milletvekili

bursaya-hurda-vagon

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

20 / 3,358