İhale İlanı : 63 Kalem Lokomotif Malzemesi (TÜLOMSAŞ)TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi -A.Ş.

63 Kalem Lokomotif Malzemesi

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi -A.Ş.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00
d) Elektronik posta adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: Tuncay Girgin

Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: DE 22000 ve DE 33000 tipi Lokomotif Malzemesi
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: 63 Kalem
ç) Teslim edileceği yer:Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. a) İhale kayıt numarası: 2012/197573
b) İhale usulü: Açık İhale
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 30-01-2013 14:00

tulomsas

İdari Şartname

Teknik Şartname

Tip Sözleşme

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

22 / 3,275