İhale İlanı : DM 55000 Tipi Mototrenlerde DM 15000 Tipi Üniteler Ve MT 5700 Ray Otobüslerinde Kullanılmak Üzere Yedek Malzeme AlımıTCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DM 55000 Tipi Mototrenlerde DM 15000 Tipi Üniteler Ve MT 5700 Ray Otobüslerinde Kullanılmak Üzere Yedek Malzeme Alımı

İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE
İHALE ADRESİ TCDD İŞLETMESİ 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR
TELEFON VE FAKS NO 0 232 464 31 31/4269 0 232 464 77 98
İLAN TARİHİ 04/01/2013
İHALE TARİHİ VE SAATİ 15/01/2013 SAAT : 15:00
ŞARTNAME BEDELİ 400,-¨
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/196974
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

İHALE İLANI

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 55000 TİPİ MOTOTRENLERDE, DM 15000 TİPİ ÜNİTELER VE MT 5700 RAY OTOBÜSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 6 KALEM YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ.

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2012/196974

1- İdarenin:

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 – 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. www.malzeme.tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 55000 Tipi Mototrenlerde, DM 15000 Tipi Üniteler ve MT 5700 Ray Otobüslerinde Kullanılmak Üzere Talep Listesinde Belirtilen 6 Kalem Yedek Malzemenin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAMELER

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

80 / 2,056