İhale İlanı : Hemzemin Geçit Bekçiliği HizmetiT.C. DEVLET DEMİRYOLLARI

Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti

6. Bölge Malzeme Müdürlüğü-Acık Ihale-Hizmet Alimi
Ihale Sorumlu:Musa Ören
Ihale Yöneticisi Telefon:4249
Ihale Yöneticisi Fax:322 453 11 95
Ilan Tarihi:10.01.2013 00:00:00
Ihale Tarihi:31.01.2013 00:00:00-10:00 da
ŞartName Bedeli:300
Ihale Usulü:Acık Ihale
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2013/55
Mail:musaoren67@hotmail.com

İHALE İLANI

HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ

TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden:/ ADANA

İhale Kayıt No: 2013/55

1- İdarenin:

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi :6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : 10 Ay süre ile 104 işçi ile 31 adet hemzemin geçit bekçiliği hizmeti

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/01/2013 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin edilebilir.

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

tcdd59

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

19 / 1,878