İhale İlanı : IRR Vagonları İçin Kuplör Komple Alımı İşi (TÜVASAŞ)İHALE İLANI
4734-3/G
IRR Vagonları İçin Kuplör Komple Alımı İşi
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
IRR VAGONLARI İÇİN KUPLÖR (KOMPLE) ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20120861B
İhale Kayıt numarası: 2013/2757
1-İdarenin
a) Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 123 Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 4 Kalem, Toplam: 28 Adet.
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş olarak) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir..
c) Teslim Tarihi: İhale konusu IRR Vagonları için kuplör (komple) malzemelerinin tamamı; Yerli
istekliler için sözleşmeyi müteakip 180 gün, Yabancı istekliler için akreditifin açılmasına müteakip
180 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 23.01.2013 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü

tuvasas

İdari Sartname

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

17 / 2,052