İhale İlanı : Jen Vag Penceresi Elektrostatik Toz Boya İşçiliği İşi (TÜVASAŞ)İHALE İLANI
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
Jen Vag Penceresi Elektrostatik Toz Boya İşçiliği İşi Hizmet Alımı
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası : 20130220
İhale Kayıt numarası : 2013 / 9164
1- İdarenin
a) Adresi : Milli Egemenlik Cad. No: 123 MİTHATPAŞA / ADAPAZARI
b) Telefon ve faks numarası : 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : JEN. VAG. PENCERESİ ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI – TOPLAM: 350 ADET
b) İşin yapılacağı yer : İSTEKLİLER İŞİN YAPILACAĞI YERİ TEKLİF MEKTUBUNDA
BELİRTECEKLERDİR.
c) Teslim yeri : TÜVASAŞ/ ADAPAZARI
d) Teslim tarihi : İŞİN BİTİŞ TARİHİ 31.12.2013’DÜR. YIL İÇİNDE
FİRMAYA TESLİM EDİLECEK PENCERELER; TŞ-42.018 NOLU ŞARTNAMENİN 4.2
MADDESİNE UYULMAK KAYDIYLA EN AZ 3 VG. – 12 GÜN OLMAK ÜZERE 3 VAGONDAN
FAZLA HER VAGON İÇİN İLAVE 6 GÜN ŞEKLİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati : 04 / 02 / 2013 – 14: 00
c) İhalenin Türü : AÇIK İHALE USULÜ

tuvasas

İdari Sartname

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

18 / 1,719