İhale İlanı : Klimalı Yolcu Vagonlarının iklimlendirme sistemlerinin dönüştürülmesi işiTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Klimalı Yolcu Vagonlarının iklimlendirme sistemlerinin dönüştürülmesi işi

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ-ANKARA / TÜRKİYE

Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4419–4149

Faks numarası : 90.312.311 53 05

Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

İlgili personelin adı-soyadı –unvanı :Yavuz YALÇIN Büro Şefi, Tuncay BİBER Şube Müdürü

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : Klimalı Yolcu Vagonlarının iklimlendirme sistemlerinin, R22 (HFCF) soğutucu akışkanı sisteminden, R407C (HFC) soğutucu akışkanı Sistemine Dönüştürülmesi işi

b. KİK kayıt no : 2012/198095

c. Miktarı ve türü : 80 Adet

d. Teslim edileceği yer :

Yükleme boşaltma dahil nihai teslim yeri ve vagonlara uygulanacak işlemler TCDD Ankara Behiçbey Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü tamirat sahasında yapılacaktır.

e. Diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü

b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR

ANKARA/TÜRKİYE

c. İhale tarihi : 12/02/2013

d. İhale saati :14:30

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

79 / 2,299