Palu Genç Muş Demiryolu Hattında Vurgun İddiasıPalu Genç Muş Demiryolu Hattında Vurgun İddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Palu Genç Muş Demiryolu hattı ile ilgili ciddi iddialarda bulundu. Atıcı, bölgede yapılması planlanan barajlar nedeniyle demiryolu hattındaki değişikliklerin işi alan firma tarafından yapılması gerektiğini, AK Parti hükümetinin de bu bedeli firmaya ödetmek yerine devlete ödetmeye çalıştığını ileri sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, iddia edilen konularla ilgili olarak hazırlanan sorular, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ıncı maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanması amacıyla TBMM’ye soru önergesi sunuldu.

Atıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Murat Nehri üzerine Kale 1, Kale2, Beyhan1 ve Beyhan 2 isimlerinde dört adet hidroelektrik santral (HES) yapımına karar verildiği ve bunun için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bir firmaya lisans verildiği bilinmektedir. Lisans için başvuran firmaların öncelikle arazi etüdü yapmaları ve HES yapımı içen gerekli tüm giderleri hesap ederek bu giderleri üstlenmeleri gerekmektedir. Bu giderler baraj altında kalacak olan gayrimenkuller, kara yolu, demir yolu, elektrik ve telefon hatları vb. olabilir.

Yukarıda bahsi geçen barajların inşaat alanlarında bulunan 114 km’lik Palu-Genç-Muş demiryolunun baraj alanı dışına çıkarma (deplasman) giderlerinin de lisansı alan ve barajı yapmayı taahhüt eden firma tarafından yapılması gerekirdi. Ancak Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirme işlemi için AKP Hükümeti ihale yaparak firmanın ödemesi gereken bedeli devlete ödetme yoluna gitmiştir. Hatta Bakanlar Kurulu Kararı ile demiryolunun yeni güzergâhındaki taşınmazların kamulaştırma işleri için TCDD’ye acele yetki verilmiştir. Demiryolu yer değiştirme işlemi için Devletimizin uğrayacağı zararın yaklaşık 744 milyon TL olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca kamulaştırma için harcanacak paranın miktarı bilinmemektedir”

Atıcı, iddia ettiği konularla ilgili olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından cevaplamasını istediği sorular ise şöyle sıralandı:

1. Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirme işlemi kaç liraya mal olmaktadır?

2. Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirme işlemi HES’leri yapacak olan firma tarafından yapılması gerekirken, neden devlete yüklenmiştir?

3. Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirme ihalesi neden davetiye yöntemi ile yapılmıştır?

4. Bölgede benzer işler genelde %60 indirimle yapılırken anılan demiryolu yer değiştirme işlemi için ne kadar indirim yapılmıştır?

5. Güzergâh değiştirme ihalesini alan firma ile barajı yapan firmanın aynı firmalar olduğu doğru mudur?

6. Anılan demiryolu güzergâh değiştirme ihalesine davet edilen firmaların başka projelerde iş ortağı oldukları, yani kasanın aynı olduğu doğru mudur?

7. Demiryolunun geçeceği yerlerde yapılacak kamulaştırma neden “acele” ibaresiyle yapılmaktadır?

8. Acele olarak kamulaştırılması öngörülen alan kaç m2dir?

9. Acele kamulaştırma işlemi için harcanması öngörülen para ne kadardır?

demiryolunda-vurgun-iddiası

Kaynak : www.gencinsesi.com

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

22 / 2,158