İhale İlanı : Hat emniyeti için ot ve çalı temizliğinin yapılması işiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

Hat emniyeti için ot ve çalı temizliğinin yapılması işi

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası:(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a)Adı: Hat emniyeti için, ot ve çalı temizliğinin yapılması işi.

b) KİK kayıt no:2013/49033

c) Miktarı ve türü: Yol müd.ne bağlı 17 Yol Bk.Onr.Müd. leri mıntıkasında, yol bakımı, seyrüsefer can ve mal emniyeti ile yangına karşı önlem için, toplam: 687.620 m2 .lik alanda , ot ve çalı temizliği ile 10 cm (10 cm dahil) küçük bitkilerin kesilmesi ve sökme işinin, yer tesliminden itibaren 180 (yükseksen) takvim gününde yapılması işi.

d) Yapılacağı yer: 17 Yol Bk.Onr.Müd. leri mıntıkası

e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi:10/05/2013

d) İhale saati:15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

 

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

14 / 2,398