2012 / 2013 Mali Yılında Alstom2012 / 2013 Mali Yılında Alstom
Alstom, göz doldurucu bir ticari ve operasyonel performansa ulaştı ve serbest nakit akışı pozitife döndü Alstom’un, 1 Nisan 2012 ile 31 Mart 2013 tarihleri arasında, aldığı siparişlerin miktarı geçen yıla göre %10 oranında artış göstererek, 23,8 milyar Euro’ya yükseldi. Önceden duyurulduğu üzere, Grup, dördüncü üç aylık dönemde 6,6 milyar Euro tutarında güçlü bir sipariş düzeyine ulaşmış olup, birbirini izleyen 10. üç aylık dönem için, siparişlerin satışa dönüşme oranı 1’in üzerinde gerçekleşti. 20,3 milyar Euro tutarındaki satışlar, geçen yıla oranla %2 oranında bir büyüme gösterdi.

Faaliyetlerden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre 10 baz puan artışla %7,2 oranında bir faaliyet marjına ulaşarak 1.463 milyon Euro tutarında gerçekleşti. Net kar, 2011/12 mali yılı ile karşılaştırıldığında 732 milyon Euro’dan 802 milyon Euro’ya ulaşarak %10 oranında arttı. Serbest nakit akışı, 2012/13 mali yılı içinde 408 milyon Euro’ya ulaşarak pozitife dönüştü.Alstom, bir sonraki yıllık Genel Kurul Toplantısında, geçen yıla oranla %5 oranında bir artışla hisse başına 0,84 Euro tutarında kar payı teklif edecek.
alstom
Alstom Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Kron, “Grup, 2012/13 mali yılının her üç aylık dönemi için 1’in üzerinde siparişlerin satışa dönüşme oranıyla gösterilen kuvvetli bir ticari performans sağladı. Renewable (Yenilenebilir Enerji) sektöründe gerçekleşen düşük ara iş bitimleri ve Grid sektöründe bazı projeleri yavaşlatan müşterilere rağmen satışlar arttı. Özellikle sözleşmelerin doğru yürütülmesi ve maliyet optimizasyonu sayesinde faaliyet marjı geçen mali yıla oranla yükseldi. Serbest nakit akışı, iki yıllık olumsuz rakamlardan sonra gözle görülür bir biçimde pozitife dönüştü.

Cazip ekonomik temellere dayalı olarak yürüyen uzun vadeli beklentilerimiz, pazarlarımızın tamamı için aynı şekilde devam ediyor. Ancak, daha zorlayıcı piyasa koşulları nedeniyle kısa vadeli performansımızın beklenenden daha düşük hacimlerden etkilenmesi bekleniyor. Bu bağlamda, satışların düşük tek bir hanede organik olarak büyümesini, faaliyet marjının 2013/14 mali yılı içinde sabit kalmasını ve sonrasında gelecek iki ile üç yıl içinde yaklaşık %8’e kadar artmasını bekliyoruz. Nakit yaratma halen bir öncelik. Biz de bu dönem içinde yıldan yıla pozitif bir serbest nakit akışı beklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Kuvvetli bir ticari performans

Alstom’un aldığı siparişlerin miktarı, 2012/13 mali yılında, geçen yıla göre %10 oranında artış göstererek, 23,8 milyar Euro’ya yükselmiştir. Ticari faaliyet,toplam siparişlerin yaklaşık yarısının sağlandığı gelişmekte olan ülkelerde sağlamlığını korumuştur. Transport sektörü, bilhassa Avrupa’da başarılı olmuştur. 31 Mart 2013’te, devam eden işler %7 oranında artışla ve 31 aylık satışları temsilen, 53 milyar Euro tutarında gerçekleşmiştir.Thermal Power (Termal Enerji) kendi sektöründe, önemli sözleşmeler imzalanmıştır. Özellikle, geliştirilmiş ilk iki GT26 gaz türbininin satıldığı Çin, İngiltere, Ürdün, İsrail ve Tayland’dan 12 adet gaz türbini siparişi alınmıştır.Satılan yüksek sayıda GT26 türbinleri sayesinde Grup, 2011/12 mali yılı içinde alınan sipariş miktarını, 2012/13 mali yılında 2,8 GW’den 5 GW’ye artırmış ve böylece GW payını neredeyse ikiye katlamıştır.

Grup, Suudi Arabistan (Ağır Yakıt), Hindistan ve Mısır’da satılan çeşitli türbin sistemleriyle buhar alanında da etkin olmuştur. Thermal Power, yenileme ve hizmet sistemlerinin yanı sıra çevresel kontrol sistemlerindeki güçlü faaliyetten yararlanmıştır.Renewable Power, Brezilya başta olmak üzere 2012/13 mali yılı içinde özellikle rüzgar alanında etkin olmuştur. Hydro (Hidro), Etiyopya, Kolombiya ve Brezilya’da yenilenebilir enerji sektörünün güçlü bir pazar payı sağlamasına imkan veren üç önemli sözleşme imzalamıştır.Yine bu dönem içinde, Grid sektörü, dünya genelinde her zamanki küçük ve orta sipariş akışının yanı sıra Hindistan (800 kV) ve Almanya’da (Offshore) iki büyük Yüksek Gerilimli Doğru Akım projesi ile rekor seviyede sipariş girişi kaydetmiştir.

Transport, 2009/10 mali yılından bu yana en güçlü ticari yılına ulaşmıştır.Almanya, İtalya ve İsveç’te özellikle bölgesel trenler, İsviçre’de yüksek hızlı trenler, Fransa’da banliyö trenleri ve metrolar ve Hollanda’da sinyalizasyon sistemi ile Batı Avrupa’da başarılar kaydedilmiştir. Grup, Avrupa dışında, Brezilya’da metrolar, Kanada’da hafif raylı araçlar ve Kazakistan’da bir bakım sözleşmesi dahil olmak üzere önemli sözleşmeler imzalamıştır.

Satışların ve işletme gelirinin kademeli olarakiyileştirilmesi

2012/13 mali yılı içinde, Grup’un satışları, geçen yıla oranla %2 artışla 20,3 milyar Euro’ya ulaşmıştır. Bu artışı, geçen yılın ani düşüşünü atlatan Thermal Power (%5 artış) ve Transport (%6 artış) yönlendirmiştir. Renewable Power sektöründeki satışlar, yılın ilk yarısında Latin Amerika’da yürütülmekte olan büyük hidro sözleşmelerindeki çok daha düşük gelirlerden etkilenerek %11 gerilemiştir. Grid sektörünün gelirleri, özellikle Hindistan’da bazı projeleri yavaşlatan müşteriler nedeniyle %5 oranında düşüş göstermiştir. 2012/13 mali yılı içinde, faaliyetlerden elde edilen gelir, önceki yıl içinde gerçekleşen 1.406 milyon Euro’ya karşı 1.463 milyon Euro tutarında gerçekleşmiştir. Grup’un faaliyet marjı, 10 baz puan artışla %7,2’ye yükselmiştir. Thermal Power sektöründeki faaliyet marjı, daha yüksek hacimlerden ve maliyetler ile ilgili önlemlerden yararlanarak geçen seneye oranla %9,7’ten %10,4’e yükselmiştir. Renewable Power sektörünün faaliyet marjı, düşük satış seviyesi, rüzgar alanındaki fiyat erozyonu ve ilk Brezilya rüzgar sözleşmelerinin olumsuz etkisi nedeniyle, önceki mali yıl ile kıyaslandığında %7,4’den %4,9’a gerilemiştir. Grid sektöründeki faaliyet marjı, düşük hacimlere ve düşük kar marjlı bazı sipariş işlemlerine rağmen doğru uygulama ve maliyet optimizasyonu sayesinde %6,2 oranında sabit kalmıştır. Transport sektörünün faaliyet marjı, hacim artışı ve maliyetler ile ilgili çalışmalar sayesinde %5,4 oranında iyileşmeye devam etmiştir.

Net kar, geçen yıla oranla %10 artışla 802 milyon Euro tutarında gerçekleşmiştir. Bu rakam, başlıca Grid ve Renewable Power sektörlerindeki 137 milyon Euro tutarındaki yeniden yapılandırma maliyetleri ile Transmashholding tarafından sağlanan 68 milyon Euro’luk pozitif bir katkıyı (2011/12 mali yılında gerçekleşen 32 milyon Euro ) içermektedir.

Serbest nakit akışı pozitife döndü

Serbest nakit akışı, etkin işletme sermayesi yönetimiyle desteklenerek ve müşterilerin avans ödemelerini etkileyen düşük seviyede EPC sözleşmelerine rağmen 2012/13 mali yılı içinde 408 milyon Euro tutarında gerçekleşerek pozitife dönüşmüştür. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, serbest nakit akışı yaratma, yaklaşık olarak 1 milyar Euro yükselmiştir.

Grup, 1 Ekim 2012’de, hızlı bir ön talep toplama yoluyla 350 milyon Euro tutarında sermayesi artışı gerçekleştirmiştir. 4 Ekim 2012’de, Alstom, %2,25 oranında faiz getiren ve Ekim 2017’de vadesi dolan 350 milyon Euro tutarında yeni bir tahvil ihracı başlatmıştır. Sermaye artışı, emekli maaşı ayarlamaları ve kar payı ödemesi dikkate alındıktan sonra, özsermaye 31 Mart 2012’de 4.434 milyon Euro’dan 31 Mart 2013’te 5.104 milyon Euro’ya ulaşarak dönem içinde artış göstermiştir.31 Mart 2012’de gerçekleşen 2.492 milyon Euro ile karşılaştırıldığında net borç 31 Mart 2013’te 2.342 milyon Euro’ya düşmüştür. Bu düşüş, başlıca sermaye artışı ve 2011/12 mali yılına ait kar payı ödemesiyle kısmen dengelenen pozitif serbest nakit akışı ve bazı finansal yatırımlardan kaynaklanmıştır.

Eylül 2014’te başlayan aşamalı borç geri ödeme planının yanı sıra 2013 yılı Mart ayı sonunda 2,2 milyar Euro tutarındaki brüt kasa mevcudu ve 1,35 milyar Euro tutarındaki çekilmemiş kredi limitiyle Grup’un bilançosu sağlamlığını korumaktadır.

Bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek hisse başına artan kar payı

Yönetim Kurulu, 2 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak bir sonraki Yıllık Genel Kurul Toplantısında gelecek yıla oranla %5 artışla hisse başına 0,84 Euro tutarında kar payı teklif etmeye karar vermiştir. Bu kar payı, %32’lik sabit bir ödeme oranına denk gelecek olup, onaylanması halinde, 9 Temmuz 2013 tarihinde dağıtılacaktır.

Gelecekte büyüme için sürdürülen Araştırma & Geliştirme ve Sermaye Harcamaları

2012/13 mali yılı içinde, Alstom, dinamik piyasalardaki varlığını güçlendirmek amacıyla araştırma & geliştirme (AR&GE) ve sermaye harcamalarına yatırım yapmaya devam etmiş, ortaklıklar ve seçici şirket alımları politikasını izlemiştir.AR&GE giderleri, 2012/13 mali yılı içinde 737 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Bir dizi önemli gelişme arasında, Thermal Power, daha yüksek üretim miktarı, daha iyi verimlilik ve yüksek esneklik sunmayı amaçlayarak gaz türbinlerine odaklanmaya devam etmiştir. Renewable Power, İskoçya’da ilk 1 MW Tidal türbin prototipini tesis etmiştir. Grid, dünyanın en hızlı HVDC devre kesicisini geliştirmiştir. Son olarak, Transport, Kuzey Amerika pazarı için hafif raylı aracını (Citadis Spirit) piyasaya sürmüştür.

Yatırım harcamaları 505 milyon Euro ile sürdürülebilir düzeyde tutulmuş, dört Sektörün özellikle gelişmekte olan piyasalarda kapasitelerini geliştirmeleri ve endüstriyel kapsama alanlarını modernize etmeleri sağlanmıştır. Renewable Power, hisselerinin tamamı Rolls-Royce’a ait olan Tidal Generation Ltd’yi (TGL) satın alarak deniz ürünleri ve teknolojilerini güçlendirmiştir. TGL, elektrik enerjisi üretmek amacıyla gel-git akımlarının enerjisini toplayan ve dönüştüren gel-git akımı türbinlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde önemli bir firmadır.

Alstom, konsantre güneş enerjisi teknolojisinde öncü olan, Amerikan BrightSource Energy Inc.’e 40 milyon Amerikan Doları yatırarak ortaklığını güçlendirmiştir. 2010 yılındaki ilk yatırımından bu yana katılımını gittikçe arttıran Alstom şu anda sermayenin %20’sinden fazlasına sahiptir. Eylül 2012’de, Grid, akıllı şebeke, daha belirgin olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye geniş çaplı entegrasyonunu destekleyen sistemler konusunda işbirliği oluşturmak amacıyla Toshiba Corporation ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştır.

Güncel Rehber

Grup’un faaliyet gösterdiği piyasalar, hedef piyasaların tamamına yönelik cazip ekonomik temellere dayalı değişmeyen, sağlam uzun vadeli beklentiler göstermekte olup, Alstom, kar artışına ve operasyonel mükemmelliğe dayalı stratejik hedeflerini doğrulamaktadır. Ancak, son on iki ay içinde, rekabet ortamı zorlayıcı olmaya devam ederken ekonomik koşullar daha da bozulmuştur. Operasyonel verimlilik ve kapsama alanının optimizasyonu yoluyla maliyetler ile ilgili önlemlerle azaltılan bu iki dalgalanma, gelecekteki kısa vadeli performansı etkilemelidir. Bu bağlamda, satışların düşük tek bir hanede organik olarak büyümesi, faaliyet marjının 2013/14 mali yılı içinde sabit kalması ve sonrasında gelecek iki ila üç yıl içinde yaklaşık %8’e kadar giderek artması beklenmektedir. Nakit yaratma, önemli bir odak olmaya devam etmekte olup, serbest nakit akışı bu dönem içinde yıldan yıla pozitif hale gelmelidir.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetim raporu ile konsolide finansal tablolara Alstom’un www.alstom.com adresindeki web sitesinden ulaşılabilir. Hesaplar denetlenmiş ve onaylanmıştır.AFEP-MEDEF önerilerine uygun olarak, Alstom Yönetim Kurulu Başkanının ücreti ile ilgili bilgilere Alstom’un www.alstom.com adresindeki web sitesinde About/Corporate Governance/Remuneration of the Executive Officer başlıkları altından ulaşılabilir.

Résultats Mai 2013 Patrick Kron

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

25 / 2,432