İhale İlanı : Kalıp Yağı Alınacaktır

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
Kalıp Yağı Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müd. AFYONKARAHİSAR

b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No:5 03040

Merkez AFYONKARAHİSAR

c) Telefon numarası : 0 272 213 76 21/4147

d) Faks numarası : 0 272 214 57 05

e) Elektronik posta adresi: www.tcdd.gov.tr (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Feyzullah EREN – TCDD. Beton Trv. Fab. Grp. Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Kalıp Yağı (Teknik Şartname Göre ) alım işi.

b) KİK kayıt no : 2013/61083

c) Miktarı ve türü : 24.000 Kg Kalıp yağı alınacaktır.

d) Teslim edileceği yer : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü ( Kalıp

yağının tamamı 2 parti halinde Afyon Beton Travers

Fabrikasının Kalıp yağı tankına boşaltılacaktır.

– AFYONKARAHİSAR’ adresine teslim edilecektir.

e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD Afyon Beton Travers Fab.Müdürlüğü-Mareşal Fevzi

Çakmak Bulvarı NO:5 03040- AFYONKARAHİSAR

c) İhale tarihi : 31/05/2013

d) İhale saati : 14/30

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müd.Toplantı Salonu

AFYONKARAHİSAR

tcdd59

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer haberler:

Yorum Yaz

114 / 1,550