İhale İlanı : Muhtelif ray bağlantı elemanı alımı işiTCDD 5.Bölge Müdürlüğü

Muhtelif ray bağlantı elemanı alımı işi

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Malatya

b) Adresi : İstasyon Caddesi Malatya

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : www.tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı:

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Yol Müdürlüğünün, UIC 60’lık Ray’a uygun Cebire , Cebire Bulonu ve Çift Katlı Rondela alımı işi,

b) KİK kayıt no : 2013/58249

c) Miktarı ve türü : 1- 3.500 Adet Cebire,

: 2- 6.000 Adet Cebre bulonu alımı,

: 3-10.000 Adet Çift Katlı Rondela alımı işi,

d) Teslim edileceği yer : TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü/ Malatya

e) İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : 3-G Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Malatya

c) İhale tarihi : 27.05.2013

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu Malatya

tcdd59

İDARİ ŞARTNAME

İDARİ SÖZLEŞME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

19 / 2,170