İhale İlanı : Çelik Konstrüksiyon Parçalar Alınacaktır (TÜDEMSAŞ)

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çelik Konstrüksiyon Parçalar Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: SİVAS
c) Telefon numarası:0 346 225 18 18/1708-4699
ç) Faks numarası: 0 346 223 50 51
d) Elektronik posta adresi: ihale@tudemsas.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Fikret İLTER-İhale İşlemleri Şefi, Selahattin OCAK-Memur
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: ÇELİK KONSTRÜKSİYON PARÇALAR
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: 16 Kalem, 03.06.2013 Tarihli Satın Alma Şartnamesi, 1751 Nolu Teknik Şartname ve Teknik Resimlerine Göre
ç) Teslim edileceği yer: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. a) İhale kayıt numarası:2013/75919
b) İhale usulü: Açık ihale
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/İhale Komisyonu Toplantı Salonu-SİVAS
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 16/07/2013
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/İhale Komisyonu Toplantı Salonu-SİVAS

tudemsas

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer haberler:

Yorum Yaz

124 / 3,575