İhale İlanı : Vezirhan İstasyonu Tadilatı

Vezirhan İstasyonu Tadilatı
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TCDD) 1. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Vezirhan İstasyonu Tadilatı işi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile( teklif birim fiyatlı ) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası:2013/82817

1-İdarenin

a) Adresi:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜGÜ 3. KAT İHALE BÜROSU NO.308 34716 KADIKÖY /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:2163488020-4441 – 2163362257

c) Elektronik Posta Adresi:-

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):www.tcdd.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Tarihi binaların basit onarım işleri.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASMAKAT TOPLANTI SALONU H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:15/07/2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Yapılacağı yer:Vezirhan/BİLECİK

b) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren ( 120 ) takvim günüdür.

tcdd59

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer haberler:

Yorum Yaz

114 / 1,569