İhale İlanı : Marş Motoru Tamiri YaptırılacaktırTCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Marş Motoru Tamiri Yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası : 0 272 2137621/302
d) Faks numarası : 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi : www.tcdd.gov.tr. (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Harun ADIAY -7. Bölge Cer Müdür V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: DE lokoların tamir ve bakımlarında kullanılmak üzere 50 adet marş motoru tamiri (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işi.
b) KİK kayıt no: 2016/43308
c) Miktarı ve türü: 50 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait BOSCH TB 72 tipi marş motorudur.
d) Yapılacağı yer: Yükleniciye ait işyerinde tamir ve bakım yapılan marş motorları, TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler: –

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü. (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15)
b)İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
c)İhale tarihi : 08/03/2016
d)İhale saati : 15/30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu -GAR/AFYONKARAHİSAR

tcdd-ihaleleri1

ihale_dokumanı_2016_43308

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

24 / 1,703