Hazar Transit Koridoru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı yapıldıHazar Transit Koridoru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı :Hazar Strateji Enstitüsü HASEN tarafından düzenlenen, Hazar Transit Koridoru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı 11 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesinde Lojistik Üslerin Önemi” konulu çalıştaya DTD Genel Müdürü Yaşar Rota ve Genel Müdür Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu katılmıştır.
Toplantıda katılımcılar;
• Lojistik üslerin yer seçimi
• Lojistik üslerde farklı taşıma modlarının entegrasyonu
• Lojistik üs potansiyeli olan limanlar
• Limanların demiryolu entegrasyonu, limanların yeterlilikleri ve verilen hizmetler
• Lojistik üslerde demiryolu entegrasyonu ve demiryolu ağının geliştirilmesi
• Lojistik üslerin sanayi bölgeleri ile entegrasyonu
• Lojistik üslerin gümrükleme faaliyetlerinde etkin kullanımı
konularını tartışmışlardır.

hazar-transit-koridoru-platformu-calisma-grubu-toplantisi-yapildi

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

15 / 2,013