Hedef milli üretim ile zenginler ligine girmekHedef milli üretim ile zenginler ligine girmek :65. Hükümet programınında sağlıktan teknolojiye, enerjiden sanayiye kadar farklı sektörlerde ‘yerli ve mili üretim’ esas alınıyor. Başbakan Yıldırım “Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Meclis Genel Kurulu’na hükümet programını sundu. Yıldırım programın 10. Kalkınma Planı ve seçim beyannamesindeki taahhütler esas alınarak hazırlandığını söyledi. Yıldırım 65. Hükümetin siyasi istikrar ve güven sayesinde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti. Yeni hükümet programının ekonomi ayağını ‘Reel ekonomide köklü değişim, öncelikli dönüşüm programları ile kamu maliyesi’ oluşturuyor. Hükümet programınında sağlıktan teknolojiye, enerjiden sanayiye kadar farklı sektörlerde ‘yerli ve mili üretim’ esas alınıyor. Hükümet programına ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, üreterek büyüyen istihdam oluşturan, ihracatı artıran bir ülke olma yolunda reel sektörün daha güçlü, daha rekabetçi yapılacağını belirterek “Bu çerçevede, atacağımız adımlarla, üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artıracağız. İş ve yatırım ortamını iyileştireceğiz. Ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımları teşvik edecek, destekleyecek ve tüm yatırımcıların ihtiyacı olan her türlü tedbiri alacağız” dedi. Başbakan Yıldırım, mikro ekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanılarak büyüme potansiyelinin yukarı çekileceğini ifade ederek, “Son 14 yılda, üst-orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizin, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımızdır” dedi.

GENÇLERE İŞ İMKANI

2016’da uygulamaya konulan eylem planlarının hükümet programında yer alan öncelikler dikkate alınarak hayata geçirilmeye devam edileceğini dile getiren Başbakan Yıldırım, “Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimize mesleki eğitim ve iş imkanının sağlanması öncelikli görevlerimizden bir tanesi olacaktır. Ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecektir” diye konuştu.

65 HÜKÜMET İLE EKONOMİDE 2023 VİZYONU

– Yerli enerji kaynaklarına dayalı üretim

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üst düzeyde değerlendirilerek nükleer teknolojinin elektrik üretiminde kullanılması hedefleniyor. Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin asgariye indirilmesine yönelik çalışma yürütülecek. Afşin-Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi sağlanacak.

– Doğalgaz depolamada kapasite artışı

Doğalgaz depolama kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda, yapımı devam eden Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi’nin tamamlanması planlanıyor. Yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz aramaları ve üretimi artırılacak. Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılıyor.

– Yerli ve milli sanayiye öncelik

Başbakan Yıldırım tarafından Meclis’te okunan hükümet programının ekonomi başlıklarında özel sektör yatırımlarının daha fazla destekleneceği belirtiliyor. Uzay ve savunma sanayii olmak üzere yerli ve milli sanayi güçlendirilecek. Türksat 5A uydusunun yapımına başlanılıyor.

– Finansmana kolay ulaşım

Finansmana uygun şartlarda erişim kolaylığı getiriliyor. Özel sektörün ilgisini çekmeyen bölgelerde kamu ve özel sektörün işbirliğiyle istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik verilecek. Geri kalmış yörelerde yeterli ve nitelikli personel istihdamına yönelik tedbirler geliştirilecek.

– Mesleki eğitimde kalite

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek. Meslek liselerinde özel kesimin katkısı artırılıyor. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı da özendirilecek.

– İlaçta yerli ve milli üretim

Tıbbi teknolojide, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasite artırılıyor. Hedef, yerli ve milli üretimle, Türkiye’yi sağlık alanında bölgenin öncü ülkesi yapmak. Yerli plazma ürünleri ile milli aşı üretilecek. Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile başlatılan şehir hastaneleri projeleri de tamamlanacak.

– Yoksul ailelere bedava internet

Sosyal transferler ve vergi düzenlemelerinde en yoksul kesimi gözeten anlayış sürecek. Sosyal yardım istihdam bağı da güçlendiriliyor. Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkanı sağlanacak. Kadın istihdamına yönelik getirilen istihdam teşviklerinin devamı sağlanıyor. Gençlere ücretsiz internet erişimi imkanı getirilecek.

– Yeni iş kurana üç yıl vergi muafiyeti

Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilirken, yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. GENÇDES programı da hayata geçiriliyor. Gençlere kısa film, ilk film, kitap, dergi vb. sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek verilecek.

– Kıdem tazminatı hakkına koruma

İş güvencesi ve kıdem tazminatı konusu sosyal taraflarla görüşülerek çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte ele alınacak. Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulması teşvik edilecek. Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreç basitleştirilecek.

– 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli

Mega ulaşım projelerine yeni dönemde hız veriliyor. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ile günde 6,5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanılacak. Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmalarına devam edilecek.

– Milli yüksek hızlı tren

Hızlı tren dahil demir yolu araçları yerli imkanlarla üretilecek. İhale hazırlıklarının sürdüğü projeyle ilk milli yüksek hızlı tren faaliyete geçirilecek. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına hız verilecek. Bölgesel uçak yapımı, yerli ve milli uydu yapımı ile savunma sanayinin yerlileştirme oranı artırılıyor.

PROGRAMINDAKİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

– TOKİ eliyle emekliler uygun koşullarla konut sahibi yapılacak.

– Prim yapılandırmaları ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulanmayacak.

– Tamamlayıcı emeklilik tasarrufları desteklenecek.

– Kamu gelir ve harcamalarında kalite artırılacak.

– Fiyat istikrarını güçlendirecek para politikası çerçevesi korunacak.

– Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek.

– Yurt dışındaki varlıklarının, gerekse yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye yatırım yapmak amacıyla sahip oldukları kaynakları Türkiye’ye getirebilmeleri teşvik edilecek.

– ‘İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Öncelikli Dönüşüm Programı hayata geçirilecek.

– Faizsiz finansman yöntemlerinin payının artırılması ve bu finans araçlarına daha fazla katılım sağlanması amacıyla teşvik edici vergisel düzenlemeler yapılacak.

– KOBİ’ler ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere yatırımların finansmanına yönelik olarak erişimi kolaylaştırıcı ve maliyetleri düşürücü tedbirler alınacak.

– Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere, özel amaçlı tasarruf mekanizmaları geliştirilecek.

– Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranları uluslararası düzeylere yaklaştırılacak. Otomatik katılım sistemi pilot çalışması yapılacak.

– Yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeler hayata geçirilecek.

– Patent Borsası kurulacak.

– 2019 yılına kadar 15 uçak yapılacak.

– Çeyiz hesabı ve konut destek hesabı ile benzeri uygulamalardan, doğum hediyesi uygulamasında olduğu üzere, yurtdışında yaşayan vatandaşları da istifade edebilecek.

hedef-milli-uretim-ile-zenginler-ligine-girmek

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

19 / 1,923