İhale İlanı : Elektrik Tesisatı İyileştirilmesi (TÜLOMSAŞ)

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
Elektrik Tesisatı İyileştirilmesi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00/(4435-4436)
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma)- 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Şule APAYDIN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Elektrik Tesisatı İyileştirilmesi Hizmet Alımı
b) KİK kayıt no : 2016/182470
c) Miktarı ve türü: 1 kalem (6 adet trafo dağıtım-kompanzasyon panosu, 25 adet yardımcı dağıtım
panosu, 134 adet dağıtım tablosu demontaj-montaj işi)
d) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ
e) Diğer bilgiler : 250.399 no’lu T.Şartname ve Malzeme Detayı Teknik Bilgisine göre
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 07.06.2016
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

tulomsas-1

Teknik Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer haberler:

Yorum Yaz

114 / 1,622