İhale İlanı : Personel Kaldırma Platformu Satın Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 – Tepebaşı / ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası: 0 222 – 224 00 00/4435-4436
ç) Faks numarası: 0 222 – 225 50 60/225 72 72
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Umut DÖNER
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: Personel Kaldırma Platformu (Çekilebilir)
b) Varsa kodu: 85.02/162108
c) Miktarı ve türü:
4 Adet
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAŞ Malzeme Dairesi Başkanlığı
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2016/169378
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Dairesi Başkanlığı
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 26.05.2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 15:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyon Salonu

tulomsas-1

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

16 / 1,698