Tarihte Bugün : 20 Mayıs 1933 Sivas-Erzurum hattıyla…

Tarihte Bugün
20 Mayıs 1882 Mehmet Nahid Bey ve Kostaki Teodoridi Efendi’nin teklifini uygun bulan Osmanlı Na-fia Nezareti, mukavelename ve şartname müsveddelerini Başvekalete sundu.
20 Mayıs 1933 Sivas-Erzurum hattıyla Malatya’dan başlayarak Divriğ civarında bu hatla birleşecek iltisak hattının inşasına dair 2200 sayılı kanun çıktı.

demiryolu1591

Benzer haberler:

Yorum Yaz

127 / 2,910