İhale İlanı : 40 adet 49E1 raylı, Beton Traversli Basit Makas AlınacaktırTCDD 5.Bölge Müdürlüğü
40 adet 49E1 raylı, Beton Traversli Basit Makas Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/MALATYA

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : 5. Bölge Müdürlüğüne 40 adet 49E1 raylı, Beton Traversli

Basit Makas Alımı İşi,

b) KİK kayıt no : 2016/204003

c) Miktarı ve türü : 40 adet 49E1 raylı, Beton Traversli Basit Makas Alımı.

d) Teslim edileceği yer : 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tatvan(Bitlis) İstasyonuna

180(yüzseksen) takvim gününde teslim edecektir.

Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

(27 adet makas basit sağ makas, 13 adet basit sol makas alınacaktır. Makaslar Tatvan(Bitlis) istasyonuna teslim edilecektir. Makasların Tatvan(Bitlis) istasyonuna nakliyesi yüklenici firmaya ait olacaktır ve firmanın vermiş olduğu teklif fiyatına dahildir.)

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : TCDD 3/g 15 madde gereğince Açık ihale

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/ MALATYA

c) İhale tarihi : 30/06/2016

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.

tcdd-ihaleleri1

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

18 / 2,325