İhale İlanı : 154KV 2 kutuplu yay kurmalı kesici alınacaktırTCDD.5.Bölge Müdürlüğü
154KV 2 kutuplu yay kurmalı kesici alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/MALATYA

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Mustafa ASLAN Tlf:4346

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Tesisler Müdürlüğüne Bağlı Malatya Elektrifikasyon Şefliğine 4 adet 154KV 2 kutuplu yay kurmalı kesici alımı(Yazlak ve Doğanşehir trafoları için)İşi

b) KİK kayıt no : 2016/191660

c) Miktarı ve türü : 4 adet 154KV 2 kutuplu yay kurmalı kesici

(Teknik Şartnamede belirtilen standartlara uygun olarak )

d) Teslim edileceği yer : Yazlak ve Doğanşehir İst.( Teknik Şartnamede belirtilen

Standartlara uygun olarak)

e) Diğer bilgiler : (Teknik Şartnamede belirtilen standartlara uygun olarak)

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alımı Yön.15. maddesine göre)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 44080/ MALATYA

c) İhale tarihi : 21/06/2016

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yer : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu

tcdd-ihaleleri1

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

20 / 2,643