İhale İlanı : YHT Setlerine Koridor Halısı AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü
YHT Setlerine Koridor Halısı Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü
Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3
Gar-ANKARA / TÜRKİYE
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 1735
Faks numarası : 90.312.311 05 75
Elektronik posta adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Hasan Hüseyin GÖREN Mühendis,

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : 65000 Tipi YHT Setlerine Demontaj Ve Montaj Dâhil Koridor Halısı Temini
b. KİK kayıt no. : 2016/196409
c. Miktarı ve türü : 65000 Tipi YHT Setleri İçin 900 M2 Halı
d. Teslim edileceği yer : Ankara YHT Araç Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü
e. Diğer bilgiler : —

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca)
b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE
c. İhale tarihi : 23/06/2016
d. İhale saati : 14:00
e. İhale komisyonu toplantı yeri : YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu (1110 no.lu oda)

tcdd-ihaleleri1

2016_196409_İdari Şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

21 / 1,808