İhale İlanı : Jeneratör satın alınacaktırTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Jeneratör satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 221 70 00
d) Faks numarası : 0 346 223 76 77
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı
:
Fikret ATAMTÜRK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Jeneratör alımı (köşk ve montaj dahil)
b) KİK Kayıt no : 2016/208436
c) Miktarı ve türü : 1 (Bir) adet 150 kVa Standby güçte dizel jeneratör.
En: 2500 mm – Boy: 5350 mm – Yükseklik: 3500 mm olacak şekilde 1 (Bir) adet Prefabrik jeneratör köşkü.
d) Teslim edileceği yer : TCDD 4.Bölge Tesisler Müdürlüğüne bağlı Yeni Kangal istasyonu İdarece belirlenecek olan yere montaj yapılarak teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı KİK. 3/g maddesi kapsamında
TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) İhale tarihi : 28/06/2016
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri
:
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu. (1.Kat, 34 nolu Oda)

tcdd-ihaleleri1

JENERATÖR

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

19 / 1,704