İhale İlanı : Kaynak Tüplerindeki Gazların Dolumu İşiTCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kaynak Tüplerindeki Gazların Dolumu İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey – YENİMAHALLE / ANKARA
c) Telefon numarası: 3122111449
ç) Faks numarası: 3122111225
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Kayhan KAZANHAN-Mühendis
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: CER SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞ YERLERİNDE KULLANILAN KAYNAK TÜPLERİNDEKİ GAZLARIN (OKSİJEN, ASETİLEN, LPG VE KARBONDİOKSİT VB) 12 AY SÜRE İLE DOLUMU İŞİ
b) Miktarı ve türü:
7 Kalem sanayi gazı dolumu
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: ANKARA- KAYSERİ- KARABÜK- ZONGULDAK- YOZGAT (Dağıtım Teknik Şartnamede Mevcuttur)
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2016/235978
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
d) İhale tarihi: 13.07.2016
e) İhale saati: 11:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU ANKARA

tcdd-ihaleleri1

ihale_dokumani_2016-235978

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

16 / 1,749