İhale İlanı : Vakumlu WC boşaltma aracı alımıTCDD 4.Bölge Müdürlüğü
Vakumlu WC boşaltma aracı alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Istasyon Caddesi 1 58030 – SİVAS MERKEZ / SİVAS
c) Telefon numarası: 3462217000
ç) Faks numarası: 3462237677
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Fikret ATAMTÜRK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: Vakumlu WC boşaltma aracı alımı
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü:
2 adet
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yerler: Divriği ve Kars İkmal Merkezlerine teslim edilecektir.
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2016/232630
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliği (Giriş Kat, 12 nolu oda)
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1-SİVAS
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 12.07.2016
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1nci Kat, 34 nolu Oda)

tcdd-ihaleleri1

ihale_dokumani_2016_232630

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer demiryolu haberleri:

Yorum Yaz

20 / 2,734