Motaş Personeline Kalite Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

Motaş Personeline Kalite Bilinçlendirme Eğitimi Verildi :Kurum içine yönelik düzenlenen ‘Kalite Bilinçlendirme Eğitimi’ Motaş toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İnsan Kaynakları tarafından organize edilen eğitim kapsamında kurumda çalışan personele yaptıkları işte, verilen hizmette kaliteyi yakalamanın önemi ve yöntemleri aktarıldı.

Kalite kavramı, Kalite Yönetiminin işletme için getirdikleri, Kalite Yönetiminin çalışanlar için getirdikleri, İşletmelerde örnek kalite uygulamaları, Katılımcılık, Kalite zincirleri, Talimat, Prosedür, Misyon, Vizyon gibi başlıklar örneklerle anlatıldı.

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanması neticesinde toplam kalite yönetimi oluşur. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır.

70 / 1,631