Raylı Sistemlerde Geleceğin Mühendislik ÇözümleriARUS-FİGES İşbirliği İle Raylı Sistemlerde MATLAB & SİMULİNK Çözümleri Semineri

1.Raylı Sistemlerde Fiziksel Modellerin Oluşturulması ve Kontrol Sistemi Tasarımı  Simscape Araç Kutuları ile Fiziksel Modelleme Kontrol Sistem Tasarımı ve Optimizasyon Örnek Çalışma: “Bir Elektrik Motorunun Modellenmesi ve Simülasyonu” Raylı Sistem Ağlarında Elektrik ve Enerji Yönetim Sistemleri MATLAB & SIMULINK ile Raylı Elektrik Sistemlerinin Modellenmesi

2.Raylı Sistemlerde Radyo Control Merkezinin (RBC) Modellenmesi
ERTMS/ETCS Sisteminin modellenmesi, GSM-R küresel mobil sinyalizasyon bilgilerinin iletilmesi -Örnek Çalışma “RBC Simülasyonu”, EN50128 Standardına Yönelik Sertifikasyon Süreci, Yazılım Gereksinimlerinin Oluşturulması, EN50128 Standardı İçin MISRA-C Standardına Göre Modelden Kod Üretme, Gereksinim Tabanlı Test Oluşturma, Test Tabanlı Döküman Oluşturulması

İlhami Pektaş

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

13 / 1,752