İhale İlanı : ITALGRU Marka MHC Vinçlerinde Kullanılacak Çelik Halat AlımıTCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
ITALGRU Marka MHC Vinçlerinde Kullanılacak Çelik Halat Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: Alsancak Caddesi No:97 Alsancak/Konak/ İZMİR
c) Telefon numarası: (232) 463 16 00
d) Faks numarası: (232) 463 22 48
e) Elektronik posta adresi: İzmirliman@tcdd.gov.tr. dır.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: A.Kadir GÖKDUMAN Liman İşletme Müdür Yrd. Burhan KURT Satın Alma Servis Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: ITALGRU Marka MHC Vinçlerinde Kullanılacak Çelik Halat Alımı
b) KİK Kayıt No: 2018/310248
c) Miktarı ve Türü: Toplam 6 Adet Çelik Halat. ( 3 Adet Sağ Büküm 52 mm Çapında 243 Metre
( Kendinden Soketli ) Çelik Halat, 3 Adet Sol Büküm 52 mm Çapında 243 Metre ( Kendinden
Soketli ) Çelik Halat)
d) Teslim edileceği yer: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak İZMİR
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Alsancak Caddesi No:97 Alsancak/Konak/İZMİR
c) İhale tarihi: 18.07.2018
d) İhale saati: 14:00
e) Son teklif verme saati: 14:00 ’e kadar
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu 5 Kat Alsancak/Konak/İZMİR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

18 / 1,882