Sumrucak-Kurşunlu İstasyonları Arasında İhata Yapılması Yapım İşi İhale SonucuIrmak-zonguldak Hattı Sumrucak-kurşunlu İstasyonları Km: 166+200-167+700 Arasında 3000 M İhata Yapılması Yapım İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/273214 KİK numaralı sınır değeri 763.319,45 TL ve yaklaşık maliyeti 1.021.290,00 TL olan Irmak-zonguldak Hattı Sumrucak-kurşunlu İstasyonları Km: 166+200-167+700 Arasında 3000 M İhata Yapılması İşi ihalesine 15 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 779.400,00 TL teklifle AKIN AYDIN kazanmıştır. İhaleye katılan 1 firma sınır değerin altında teklif vermiştir.

İhale, 3000 metre Beton Duvar Üstü Panel Tipi İhata Yapıması işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

18 / 2,055