İhale İlanı : Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşiHemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü-MALATYA
b)Adresi: TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliği bürosu Gazi mah. Medeniyet cad. No:10/2 Yeşilyurt- Malatya
c) Telefon numarası: (0 422)2124800/4118
d) Faks numarası: (0422) 2124816
e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Demiryolu Bakım Servis Müd. Aziz Üzümcü -Tekniker Tel:4041
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 51 VE 55 DEMİROLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDA 2019 YILI HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ, (10/08/2018 tarih ve 42603046-600-E.304704 sayılı Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünün Yazılarına istinaden)
HAT KESMİ KİLOMETRESİ İŞÇİ SAYISI
Sinan-Batman 89+900 (3 Vardiya) 4 İşçi
Batman-Beşiri 91+010 (3 Vardiya) 4 İşçi

Kurt-Muş 264+150 ( 3 Vardiya ) 4 İşçi

3 Adet 12 İşçi
TOPLAM : 12 İşçi
b) KİK kayıt no: 2018/436498
c)
c) Miktarı ve türü: 1)- 12 İŞÇİ İLE 12 AYLIK (01.01.2019-31.12.2019) HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI işinin yürütülmesi işi
d) Yapılacağı yer : Teknik Şartnamelerinde belirtilen yerlerde.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre.

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu Özalper Mah. İstasyon cad.. No:1 44080 Yeşilyurt/MALATYA
c) İhale tarihi : 03/10/2018
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 5.Bölge Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu Özalper Mah. İstasyon cad.. No:1 44080 Yeşilyurt/MALATYA

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 / 2,195