İhale İlanı : YHT Garlarına Bagaj kontrolü İçin X-Ray Cihazı, Kapı Dedektörü ve Kesintisiz Güç Kaynağı Kurulumu, Yedek Malzemelerin Montajı Dahil Çalışır Vaziyette Temini İşiTCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü
YHT Garlarına Bagaj kontrolü İçin X-Ray Cihazı, Kapı Dedektörü ve Kesintisiz Güç Kaynağı Kurulumu, Yedek Malzemelerin Montajı Dahil Çalışır Vaziyette Temini İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
c) Telefon numarası: 2163378214
ç) Faks numarası: 2163378214
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: Bölgemize bağlı,YHT Garları için,(Gebze,Pendik,Arifiye,Bilecik,Bozüyük,İzmit) 6 Adet Bagaj kontrolü için X-Ray cihazı ve 6 Adet kapı dedektörü ve 6 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS)Kurulumu dahil yedek malzemelerin montajı dahil çalışır vaziyette temini işi
b) Varsa kodu: –
c) Miktarı ve türü:
Gebze,Pendik,Arifiye,Bilecik,Bozüyük,İzmit istasyonun, 6 Adet Bagaj kontrolü için X-Ray cihazı ve 6 Adet kapı dedektörü ve 6 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS)Kurulumu dahil yedek malzemelerin montajı dahil çalışır vaziyette temini işi
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yer: Gebze, Pendik, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, İzmit istasyonları
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2018/431332
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Oda no:315 H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar binası 3.kat Komisyon Bürosu Oda No:315 Haydarpaşa-Kadıköy-İstanbul
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 28.09.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 3.Kat oda no: 315 Haydarpaşa/İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Demiryolu Haberleri

Yorum Yaz

17 / 2,504