Demiryolu Etiket Arşivi: Rölöve ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi18/04/2013 - İhale İlanı : Rölöve ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi (Ankara Gar Binasının)

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara Gar Binasının Rölöve ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi  ”dir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çev... devamı ...

61 / 1,535