Demiryolu kategori listesi: Tarihte bugün

25/02/2018 - Tarihte Bugün : 25 Şubat 1909 Chester Projesi

Tarihte Bugün 25 Şubat 1889 Osmanlı-Hirsch ihtilafında mukavele gereği 5. hakeme gidildi. Alman hukukçu Gneist, Hirsch’in Osmanlı Devleti’ne 27 milyon 500 bin Frank ödemesine karar verdi. Bu karardan sonra Hirsch Rumeli demiryolları işinden çekilmeye karar verdi. Hisselerini De... devamı ...

24/02/2018 - Tarihte Bugün : 24 Şubat 1933 Fransız Wagons Lits

Tarihte Bugün 24 Şubat 1933 Fransız Wagons Lits yataklı Vagonlar Şirketi’nde çalışan Naci Bey adlı memurun Türkçe konuşmasına kızan ve şirketin dilinin Fransızca olduğunu söyleyerek işten, uzaklaştırma cezası veren Belçikalı müdürün davranışı Türk kamuoyunda büyük tepki çekti. Üniver... devamı ...

23/02/2018 - Tarihte Bugün : 23 Şubat 1942 İskenderun Limanını

Tarihte Bugün 23 Şubat 1942 İskenderun Limanı’nı Devlet Demiryolları İdaresi’nin üzerine almasına ilişkin kararname yayınlandı. ... devamı ...

22/02/2018 - Tarihte Bugün : 22 Şubat 1912 Kudüs şubesinin bir parçası

Tarihte Bugün 22 Şubat 1912 Kudüs şubesinin bir parçası olan Afule-Cenin (17 km) hattı tamamlandı. ... devamı ...

21/02/2018 - Tarihte Bugün : 21 Şubat 1931 Değirmisaz-Balıkesir

Tarihte Bugün 21 Şubat 1921 Tarik Bedeli Nakdisi kanunu ile 18-60 yaşlarındaki erkeklere yol vergisi kondu. 21 Şubat 1931 Değirmisaz-Balıkesir hattı (162 km) Jülius Berger Kons. İnşa edildi. ... devamı ...

20/02/2018 - Tarihte Bugün : 20 Şubat 1993 Haydarpaşa Limanı RO-RO rıhtımı

Tarihte Bugün 20 Şubat 1885 Nafia Nazırı Raif Paşa, Osmanlı Bankası ile Comptoir d’Escompte şirketinin oluşturduğu grup arasında iltisak hatları mukavelesi imzalandı. 20 Şubat 1977 Mavi Tren sefere başladı. 20 Şubat 1993 Haydarpaşa Limanı RO-RO rıhtımı hizmete girdi. ... devamı ...

19/02/2018 - Tarihte Bugün : 19 Şubat 1847 Viyana Sefiri

Tarihte Bugün 19 Şubat 1847 Viyana Sefiri Sadık Rifat Paşa, Babıâli’ye sunduğu layihada ziraatın gelişmesi ve ürünün pazarlara ulaştırılması için demiryollarının yapılması gerektiğini bildirdi. ... devamı ...

18/02/2018 - Tarihte Bugün : 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı ile

Tarihte Bugün 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti, Batılılarla iktisadi işbirliğine gitmeyi ve yabancılara Osmanlı topraklarında mülk sahibi olma hakkını vaad ediyordu. ... devamı ...

17/02/2018 - Tarihte Bugün : 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi

Tarihte Bugün 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde program dahilinde demiryolu inşa faaliyetlerine geçilmesi kararlaştırıldı. 17 Şubat 1934 Ali Çetinkaya Nafia Vekili oldu. Demiryollarında bir sıçrama yaşanır. ... devamı ...

16/02/2018 - Tarihte Bugün : 16 Şubat 1914 Kâğıthane-Ağaçlı Hattı’nın

Tarihte Bugün 16 Şubat 1914 Kâğıthane-Ağaçlı Hattı’nın yapımına başlandı. Şömendifer Alayı ve Çorlu Amele Taburu’nun çalışmalarıyla Temmuz 1915’te bitirildi. ... devamı ...

Benzer haberler:

123 / 2,088