Category Archives: Tarihte bugün

29/04/2017 - Tarihte Bugün : 29 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri demiryolu…

Tarihte Bugün 29 Nisan 1871 Şumnu istikametinde bir hat yapılması kararı alındı. 29 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletime açıldı. Müteahhit Emin Sazak (Cumhuriyet İnşaat A.Ş) ... ...

28/04/2017 - Tarihte Bugün : 28 Nisan 1921 Erzurum, Erzincan, Samsun, Havza…

Tarihte Bugün 28 Nisan 1886 Mersin-Tarsus-Adana Demiryolu inşaatının tamamlanma müddeti 3 ay uzatıldı. 28 Nisan 1921 Erzurum, Erzincan, Samsun, Havza şimendifer yolunun yapılması için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine ödenek kondu. ... ...

27/04/2017 - Tarihte Bugün : 27 Nisan 1912 Anadolu Bağdat Demiryolu’nda…

Tarihte Bugün 27 Nisan 1912 Anadolu Bağdat Demiryolu’nda Dorak-Yenice (18km) hattı ile Yenice-Mamure (97 km) hattı açıldı. 27 Nisan 1933 Cenup Demiryolları İdaresi’ne ait Adana-Fevzipaşa kısmı ile Adana garının işletmesi Devlet Demiryollarına geçti. ... ...

26/04/2017 - Tarihte Bugün : 26 Nisan 1937 3156 sayılı kanunla Edirne-İstanbul…

Tarihte Bugün 26 Nisan 1937 3156 sayılı kanunla Edirne-İstanbul hattı ile Kırklareli şube hattını kontrol eden Şark Demiryolları Türk AŞ. 20.760.000 İsviçre Frang karşılığında yüzde 5 faizli ve 20 sene itfalı1937 Türk borcu tahvilleri ile ödenerek Na... ...

25/04/2017 - Tarihte Bugün : 25 Nisan 1946 İstanbul-Ankara hattında…

Tarihte Bugün 25 Nisan 1912 Hicaz Demiryolu Müdüriyet-i Umumiyesi Sadaret’ten ayrılarak önce Harbiye Nezareti’ne 9 Ekim 1912’de tekrar Sadaret’e bağlandı.11 Ocak 1913’te yayınlanan muvakkat bir kararname ile Sadaret’ten alınıp Evkaf Nezar... ...

24/04/2017 - Tarihte Bugün : 24 Nisan 2006 ‘İnsanın Kana, Türkiye’nin Demiryoluna…

Tarihte Bugün 24 Nisan 2006 ‘İnsanın Kana, Türkiye’nin Demiryoluna İhtiyacı Var’ adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi. ... ...

22/04/2017 - Tarihte Bugün : 22 Nisan 1924 TBMM’nin 506 sayılı kanun…

Tarihte Bugün 22 Nisan 1924 TBMM’nin 506 sayılı kanun ile Anadolu hattının satın alınmasına karar verildi. Milli demiryolu politikasının başlangıcı sayılan bu kanunla artık hem yeni hatların inşası hem de şirketlerin elindeki hatların satın alı... ...

21/04/2017 - Tarihte Bugün : 21 Nisan 1913 Osmanlı Hükümeti, İngiltere’nin…

Tarihte Bugün 21 Nisan 1913 Osmanlı Hükümeti, İngiltere’nin Bağdat Demiryolu’na muhalefetini kaldırması için bazı ödünlerde bulundu. ... ...

73 / 1,694